Odszukaj Swoich bliskich....


data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

 

1. Właścicielem cmentarza jest Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Poznaniu.

2. Administratorem cmentarza jest firma ,,Kompleksowe Usługi Pogrzebowe Klaudiusz Spiegel’’ z siedzibą w Tulcach, ul. Różana 27.

3. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania powagi, ciszy, porządku i czystości.

4. Pielęgnowanie grobów, zarezerwowanych miejsc i ich najbliższego otoczenia należy do osób opiekujących się grobami.

5. Na terenie cmentarza zabrania się:

- wprowadzania psów
- palenia papierosów i picia alkoholu
- wjeżdżania samochodami bez zezwolenia administratora
- stawiania ławek, kwietników, sadzenia krzewów i drzew bez pozwolenia administratora
- układania jakiejkolwiek nawierzchni (kostki brukowej, płyt ozdobnych itd.)przy grobie bez zgody administratora.

6. Miejsce, które przynależy do właściciela grobu, to ta przestrzeń, na której znajduje się grób (pomnik); wszelki teren poza nim jest własnością Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Poznaniu.

7. Osoba przez opłatę rezerwacyjną (prolongatę, pokładne) nie nabiera praw własności opłaconego miejsca, lecz staje się jedynie użytkownikiem.

8. Administrator cmentarza zastrzega sobie prawo do wycięcia wszelkich drzew i krzewów zasadzonych na terenie cmentarza oraz do demontażu ławek i skrzynek.

9.Wszystkie czynności prowadzone na cmentarzu tj. pogrzeby, ekshumacje, budowanie grobowców, prace kamieniarskie itp. wymagają pisemnej zgody administratora.

10. Firmy wykonujące jakiekolwiek prace na cmentarzu zobowiązane są do posprzątanian po sobie miejsc, w których pracowały i wywiezienia ewentualnych odpadów. 

11. Miejsce pochówku wyznacza administrator cmentarza.

12. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat od daty pogrzebu. Po tym okresie należy przedłużyć rezerwację grobu. Brak przedłużenia administrator cmentarza traktuje jako rezygnację z dalszego użytkowania miejsca. Grób może być wtedy użyty do ponownego pochówku.

13. Śmieci mogą być składowane tylko w wyznaczonym na ten cel miejscu.

14. Cmentarz parafialny jest ubezpieczony od nieszczęśliwych następstw, jednakże administrator zaleca indywidualne ubezpieczenie nagrobków.

15. Właściciel cmentarza oraz administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niekorzystnych zdarzeń losowych np wichury, uszkodzenia przez osoby trzecie itp.

16. Kwestie nie objęte regulaminem będą rozpatrywane indywidualnie przez administratora cmentarza.

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
1
1
stat4u
Osób online: 1